Absolwenci

Aneta Buśkiewicz

Aneta Buśkiewicz

Naukę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie rozpoczęłam w 1997 roku, gdy byłam już absolwentką szkoły średniej. Postanowiłam poszerzyć moje wykształcenie o dwuletnią Szkołę Policealną - na kierunku informatyka. Gdy byłam jeszcze słuchaczką na tym kierunku, zaproponowano mi pracę w ZS CKU. Tak zostałam pracownikiem administracji naszej szkoły. Praca referenta pozwoliła mi rozwinąć skrzydła - ukończyłam studia z Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a po nich także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie jestem więc nieprzerwanie związana od 1997 r. Pracuję jako Starszy Specjalista. W szkole - pracy mam zgrany zespół, na którym zawsze można polegać. Swoją pracę cenię za to, że mogę się rozwijać, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Obecnie jestem także szczęśliwą mamą dwóch córek, poszerzam swoje zainteresowania związane z medycyną naturalną. Dzięki szkole poznałam fantastyczne osoby, z którymi utrzymuję kontakt do dziś. Wyrozumiałym nauczycielom uczącym na formach zaocznych zawdzięczam to, że mogłam spokojnie jednocześnie pracować i uczyć się.

Lata spędzone w  ZS CKU zaliczam do najlepszych lat mojego życia!

Marcin Matecki

Marcin Matecki

Klasa strażacka w latach 2012-2015

Od dziecka wiedziałem, że moim życiowym celem jest służyć w Państwowej Straży Pożarnej i nieść ludziom pomoc. Pierwszym krokiem do spełnienia tego marzenia było wstąpienie w szeregi młodzieżowej drużyny pożarniczej w Siąszycach i pierwsze spotkanie ze sprzętem i umundurowaniem strażaka. Kiedy nadszedł czas wyboru szkoły średniej, dowiedziałem się, że w Koninie w ZS CKU ma powstać klasa strażacka. Już wtedy wiedziałem, gdzie chcę kontynuować naukę!

W trakcie nauki w szkole średniej pogłębiałem swoją wiedzę ze wszystkich dziedzin, a rozszerzona fizyka i chemia pomogła mi posiąść wiedzę potrzebną do realizacji mojego marzenia, jakim było zostanie funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki współpracy  ZS CKU z OSP Konin, jednostka ta skierowała mnie na szkolenia, po których mogłem jeździć jako ratownik do akcji i nabierać doświadczenia. W klasie mundurowej oprócz wiedzy potrzebnej do zdania matury, nauczyłem się dyscypliny oraz szacunku do munduru. Wiedziałem też, że aby dostać się do PSP nie wystarczy tylko wiedza, ale także nieprzeciętna sprawność fizyczna.

Po szkole średniej nie udało mi się dostać do żadnej ze szkół kształcących funkcjonariuszy PSP, dlatego postanowiłem wykorzystać rok przerwy na doskonalenie wiedzy oraz sprawności fizycznej, a następnie dostać się do straży z wolnego naboru. Kilka prób w różnych miastach skończyło się jednak niepowodzeniem. Zacząłem pracę jako kierowca ciężarówki, ale kontynuowałem treningi, aby w końcu robić w życiu to, o czym marzę. Udało się!

We wrześniu 2016r rozpocząłem naukę w SA PSP w Poznaniu i zostałem funkcjonariuszem PSP w służbie kandydackiej. Nauka w szkole trwała 2 lata w trybie skoszarowanym. W ciągu tych dwóch lat zdobywałem wiedzę i umiejętności niezbędne do brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale nie tylko w klasach z krzesłami i tablicą- głównie były to zajęcia na poligonie i zdobywanie praktyki podczas służb w podziale bojowym oraz bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Po dwóch latach spędzonych w koszarach i po zaliczeniu egzaminów końcowych uzyskałem tytuł technika pożarnictwa oraz uzyskałem stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Od lipca 2018r pełnię służbę  w Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Koninie  w jednostce ratowniczo- gaśniczej nr 2, na stanowisku starszego ratownika.

Marta Król- Berczyńska

Marta Król- Berczyńska

Nazywam się Marta Król- Berczyńska. Swoją przygodę z ZS CKU w Koninie rozpoczęłam w 2000 roku. Uczęszczałam do klasy LO o profilu ogólnym. Wychowawcą była pani Lila Michalak. W klasie było nas około 25 osób, w tym 4 chłopaków. Byliśmy zgraną klasą. Na lekcjach nie było nudy, w szczególności na biologii! Nauczyciele byli pomocni, mobilizowali do nauki, a co najważniejsze wierzyli w uczniów i ich możliwości. Cztery lata nauki minęły bardzo szybko. Po ukończeniu szkoły średniej i zdanej maturze dostałam się na studia dzienne pedagogiczne i zdobyłam tytuł licencjata. Później studiowałam zaocznie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zdobyłam tytuł magistra.   

Jako absolwentka wspominam bardzo miło cztery lata spędzone w ZS CKU w Koninie. Czasem chciałoby się wrócić do tych beztroskich lat... Aktualnie pracuję jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej i spełniam się zawodowo. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów.

Moi Drodzy! Śmiało mogę stwierdzić, że ZS CKU w Koninie może być dla Was początkiem dobrego startu!

Aleksandra Betler

Aleksandra Betler

Nazywam się Aleksandra Betler, mam 20 lat i jestem absolwentką klasy policyjnej ZS CKU w Koninie. 

Początki nie były łatwe, ponieważ do swojej nowej klasy dołączyłam dopiero w drugim semestrze pierwszej klasy. To były ferie - zawiedziona poprzednią szkołą, pełna obaw, odliczałam czas do rozpoczęcia "nowej" szkoły. Już pierwszego dnia wiedziałam jednak, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć! Od samego początku mogłam liczyć na wsparcie nauczycieli i kolegów z klasy. Z czasem coraz bardziej pochłaniałam szkołę, a ona mnie. Jako absolwentka klasy policyjnej nie mogłabym nie wspomnieć o plusach tego kierunku. Przede wszystkim jest to profil dla osób, które lubią być aktywne. Obozy kondycyjne czy warsztaty psychologiczne to tylko jedne z wielu, jakie proponuje ten kierunek. Podstawowe lekcje rozszerzone o „przedmioty mundurowe”, które świetnie przygotowują do pracy w służbach. Wiele akcji i wyjść integracyjnych, które sprawiały, że w tej klasie nigdy nie było nudy. 

Mijały kolejne miesiące, a ja codziennie z uśmiechem na twarzy chodziłam do szkoły. Uczęszczałam do bardzo zintegrowanej klasy, co okazało się kluczem do sukcesu m. in. w wielu szkolnych konkursach. Nasz wspaniały wychowawca- trochę jak "tata"- zawsze wspierał,  motywował, ale też karcił, kiedy tego potrzebowaliśmy. Byliśmy jak rodzina. 

W drugiej klasie zostałam przewodniczącą szkoły, co przyniosło ze sobą dużą radość, ale też ogrom pracy. Mimo tego nigdy nie byłam z tym wszystkim sama; organizowaliśmy kolejne akcje, wydarzenia i konkursy- szkoła tętniła życiem. To była bardzo cenna życiowa lekcja, która nauczyła mnie organizacji, zaradności i odnajdywania się w każdej sytuacji. 

Zaraz po zakończeniu szkoły wyprowadziłam się do Warszawy, podjęłam pracę i studia zaoczne. Mimo dość młodego wieku radzę sobie naprawdę dobrze. Wierzę, że to duża zasługa mojej szkoły średniej, która dała mi dobry start w przyszłość. Oprócz zdobytej wiedzy, ukształtowałam tam wiele umiejętności, które wykorzystuję w codziennym życiu. 

Polecam ZS CKU każdemu młodemu człowiekowi, który chce mieć pewność solidnej edukacji, dobrej atmosfery i przyjemności z chodzenia do szkoły!

Łukasz Andrzejewski

Łukasz Andrzejewski
Byłem uczniem ZSCKU W Koninie w latach 1997-2001. Chodziłem do klasy Liceum Księgarskiego.
Nauczyciele wychowania fizycznego w ZS CKU Konin zaszczepili we mnie pasję do sportu. To dzięki nim również zostałem nauczycielem wychowania fizycznego. I tak jak oni mam zaszczyt pracować w tak wspaniałej szkole jak nasza i mogę przekazywać swoją wiedzę oraz pasję do sportu naszej młodzieży.

Albert Jesiołkiewicz

Albert Jesiołkiewicz

Nazywam się Albert Jesiołkiewicz i jestem absolwentem klasy licealnej o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne. Chciałem podzielić się swoją drogą edukacji w ZS CKU. Gdy wybierałem tę szkołę, miałem zamiar przygotować się w niej do pracy w służbach mundurowych oraz chciałem sprawdzić, czy mam predyspozycje do tego typu pracy. Specjalistyczne obozy dla klas mundurowych, lekcje takie jak elementy prawa, wiedza o policji, musztra, elementy samoobrony i pływania pozwoliły na zweryfikowanie przydatności do służb mundurowych. To wszystko pokazało mi, że chciałbym kontynuować obraną drogę. Zamierzam podjąć studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, a następnie postarać się o pracę w policji.

Teraz kilka  słów o nauczycielach: na lekcjach w szkole nad Wartą nie było nudy, tematy były dogłębnie i interesująco omawiane. Nauczycielom nie brakowało poczucia humoru oraz chęci zrozumienia uczniów. Myślę, że świetny kontakt z młodzieżą przekłada się na  osiągane przez uczniów wyniki. Lokalizacja szkoły również bardzo pozytywnie wpływa na postrzeganie jej przez uczniów.

Już jako absolwent szkoły średniej miło wspominam swoją edukację w ZS CKU w Koninie– chętnie przeżyłbym od nowa te 3 lata nauki!

Zachęcam do podjęcia edukacji właśnie w tej placówce!

 

Marika Zomer

Marika Zomer

Jestem studentką studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Studia pierwszego stopnia realizowałam na kierunku kryminologia. W 2016 roku ukończyłam liceum o profilu policyjnym w ZSCKU- ta szkoła to dobry start dla młodych osób, które wiążą przyszłość ze służbami mundurowymi i administracją. Wiedza, którą zdobyłam w liceum, okazała się bardzo pomocna- zwłaszcza ta pozyskana na zajęciach z prawoznawstwa, socjologii i języków obcych. Lekcje judo, pływania, obozy szkoleniowe, Związek Strzelecki "STRZELEC" i Przystanek "PaT" zajmują szczególne miejsce w moich wspomnieniach. Nauka w klasie policyjnej to efektywnie wykorzystany czas i szansa na sprawdzenie swoich możliwości zarówno fizycznych jak i psychicznych. 

Moim celem, który założyłam sobie jeszcze przed nauką w liceum, jest wstąpienie w szeregi Policji, a klasa mundurowa w ZS CKU do tego celu przybliża!

 

Wioletta Topolska

Wioletta Topolska

Nazywam się Wioletta Topolska. Swoją przygodę z ZS CKU im. Stefana Batorego rozpoczęłam w 1992 roku. Początek lat 90-tych nie był dla mnie i dla społeczeństwa polskiego łatwy. Zmiany społeczno- gospodarcze, wysoki poziom bezrobocia, matura, małżeństwo, dziecko, pierwsza praca… Znikąd pomocy i tylko matura. Postanowiłam podnieść swoje kwalifikacje i złożyłam dokumenty w ZS CKU- Studium Policealne o kierunku finanse i rachunkowość. Było nas w klasie coś około 30 osób. Dwa lata nauki zaowocowały pierwszym dyplomem, a szubienice Winien i Ma nauczyły mnie dokonywania bilansów nie tylko w rachunkowości, ale przede wszystkim w życiu.

W ciągu kilku lat zbudowałam dom i zdecydowałam się na kolejne dziecko – moją firmę, która funkcjonuje do dzisiaj, rozpoczęcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a potem tak z marszu... studiów z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, studiów pedagogicznych, a dalej nauczania historii.  Gdzieś tam po drodze zaproponowano mi początkowo prowadzenie kursów i szkoleń, a potem nauczania.

Rok 2017 przyniósł mi propozycję rozpoczęcia pracy w ZS CKU im. Stefana Batorego- już z drugiej strony biurka, jako nauczyciel, którym jestem do dzisiaj. Uczę przedmiotów zawodowych z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedmiotów z dziedziny prawa i administracji.

Wspaniali ludzie, których spotkałam i spotykam w ZS CKU: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, a przede wszystkim uczniowie: Ci młodzi, nastolatkowie jak i Ci dorośli,  słuchacze dodają mi energii do działania, motywują do podejmowania kolejnych wyzwań.

Dzisiaj spełniam się zawodowo i prywatnie: pracuję w naszym „Batorym”, w Komendzie Miejskiej Policji oraz prowadzę własną firmę, w tym Ośrodek Szkolenia BHP.

Zapraszam Was do „Batorego”, uwierzcie: WARTO!!! Tu wszystko się zaczyna…

 

Damian Święcicki

Damian Święcicki

Od najmłodszych lat moją pasją był sport oraz służby mundurowe, dlatego po skończeniu gimnazjum podjąłem decyzję o nauce na profilu policyjnym w ZS CKU w Koninie. Szkoła dała mi  wiele możliwości rozwoju- zarówno intelektualnego jak i fizycznego- dzięki licznym obozom i szkoleniom o tematyce służb mundurowych, a także dzięki możliwości spotkania wielu osób, które na co dzień służyły czy to w policji, czy w innych służbach. Poza tym, trzy lata spędzone w ZS CKU upewniły mnie w przekonaniu, że swoją karierę chcę związać ze służbami mundurowymi i poświęcić się temu w 100%.

Po ukończeniu szkoły średniej co prawda nie zostałem policjantem, ale spełniłem swoje marzenie, kształcąc się na oficera Wojska Polskiego w Akademii Wojsk Lądowych na kierunku dowodzenie o specjalności rozpoznanie i walka radioelektroniczna. Ukończyłem wiele kursów i szkoleń pod kątem przyszłej pracy w służbie wojskowej, m.in. posiadam tytuł skoczka spadochronowego wojsk powietrznodesantowych, ratownika wodnego, ratownika pola walki, instruktora boksu oraz ukończyłem kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także płetwonurkowy Open Water Diver.

Moim celem i marzeniem jest służba w jednostkach specjalnych, a konkretnie w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej- do tego dążę przez cały okres nauki w Akademii Wojsk Lądowych. 

 

Mirosława Stelmaszak

Mirosława Stelmaszak

Nazywam się Mirosława Stelmaszak. Do CKU, na formy kształcenia dla dorosłych,  trafiłam, gdy miałam już wykształcenie i zawód, ale chciałam się rozwijać, a przede wszystkim zdać egzamin dojrzałości. Okazało się, że można – jak się chce! Młodym ludziom (podobnie jak mnie kilka lat wcześniej) często nie zależy na dobrym wykształceniu. A przecież matura to świadectwo dojrzałości, to dokument bardzo ważny! Ważny okazał się i dla mnie.        

Od  wczesnych młodzieńczych lat rozwijałam własny biznes. Prowadziłam sprzedaż napojów, bar gastronomiczny, a wspólnie z mężem rozpoczęliśmy handel w branży budowlanej. Mąż prowadzi i rozwija naszą firmę, a ja prowadzę własny sklep „Blue Stop”.

Jestem członkiem Rady Sołeckiej w Licheniu, a także- co sprawia mi przyjemność- staram się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym swojej gminy i powiatu. Zawodowo jestem spełniona: prowadzę działalność, która daje satysfakcję, a jednocześnie przynosi dochód, co ważne w obecnych czasach.

ZS CKU- moja szkoła- leży w pięknym miejscu, ma świetną bazę, ale najważniejsza – to jej dusza, która pochodzi od nauczycieli. To oni mobilizowali do działania i dążenia do celu.

Warto w każdym momencie swojego życia podjąć drogę kształcenia, nawet jeśli trochę się nam nie chce i w sumie szkoda nam czasu. Myślę, że znów wrócę do szkoły i to właśnie będzie ZS CKU. Potrzebne mi nowe kwalifikacje!

 

Strony