Dzień Edukacji Narodowej na formach zaocznych

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Dzień Edukacji Narodowej na formach zaocznych

Październik 10, 2021 - 13:07
Opublikowano w:

W dniu 10 października 2021 r. tradycyjnie odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej na formach zaocznych.

Święto polskiej szkoły to dzień szczególny. Mamy wtedy okazję złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Za to, że dają najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać – wykształcenie. Na uroczystości zgromadzili się dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz słuchacze.

Życzenia i podziękowania za trud w pracy ze słuchaczami złożyli w ich imieniu przedstawiciele Samorządu Słuchaczy. Wszyscy zebrani goście zostali obdarowani kwiatami oraz słodkim poczęstunkiem.

Dodatkowo słuchacze przekazali na ręce Pani dyrektor - drzewka i krzewy, które otrzymali od konińskiego Nadleśnictwa. Zostaną one posadzone wokół naszej szkoły. Działania te mają na celu promowanie postaw proekologicznych.

Dyrektor szkoły E.Dąbrowska podziękowała słuchaczom za zaangażowanie i wysiłek podczas organizacji tej uroczystości. Życzyła także wszystkim zebranym dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Szczególne podziękowania za organizację i przeprowadzenie uroczystości należą się przedstawicielom samorządów klasowych oraz przedstawicielom Samorządu Słuchaczy.

JM