O bezpieczeństwie pracy z Państwową Inspekcją Pracy

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

O bezpieczeństwie pracy z Państwową Inspekcją Pracy

Październik 01, 2021 - 08:20
Opublikowano w:

Dnia  30 września 2021r. uczniowie klasy pierwszej technikum ekonomicznego i technikum handlowego naszej szkoły wysłuchali prelekcji na temat Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas korzystania z komputera - wygłoszonej przez Panią Małgorzatę Kujawę i Pana Roberta Budzińskiego z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat w Poznaniu -  Oddział w Koninie.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z prawidłową organizacją pracy przy monitorze. Inspektorzy omówili zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy jak również udzielili przyszłym pracownikom kilku praktycznych porad.

EW

Tagi: