Egzamin maturalny

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

 1. Wyniki egzaminów maturalnych – 5 lipca 2021 r. od godz. 12.00. (odbiór świadectw dojrzałości lub wyników w Kancelarii szkoły)
 2. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego obowiązkowego przedmiotu uzyskał co najmniej 30 % pkt.
 3. Zdający, który nie uzyskał min. 30 % pkt. z jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz złoży w Kancelarii szkoły stosowne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do tego egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników (najpóźniej do 12 lipca br.)
 4. Absolwent, po uzyskaniu informacji o wyniku egzaminu, ma prawo do:

a) dokonania wglądu do swojej ocenionej pracy – w ciągu 6 miesięcy od wydania świadectwa/ zaświadczenia  wglądu do pracy egzaminacyjnej, jeżeli złoży odpowiedni wniosek (druk OKE Poznań) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników,

b) złożenia wniosku z uzasadnionymi zastrzeżeniami do oceny pracy – w ciągu 2 dni roboczych po dokonanym wglądzie,

c) wniesienia odwołania  z uzasadnieniem do  Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – w ciągu 7 dni po otrzymaniu  informacji  o wyniku weryfikacji sumy punktów dokonanej przez OKE.

 Egzaminy poprawkowe – sierpień 2021 r.

 1. Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie informuje, że poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00
 2. Do egzaminów poprawkowych dopuszczone są osoby, które w sesji majowej nie uzyskały 30 % pkt z jednego przedmiotu obowiązkowego i złożą stosowne oświadczenie w Kancelarii szkoły w terminie do 12 lipca 2021 r.
 3. Uwagi dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów poprawkowych:

a) na egzamin  należy zgłosić się co najmniej 30 min przed wyznaczoną godziną.

b) należy posiadać dokument tożsamości.

c) arkusze egzaminacyjne wypełnia się czarno piszącym długopisem.

d) korzystać można tylko z pomocy dozwolonych wg wykazu CKE

e) na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

f) obowiązują identyczne zasady jak podczas egzaminów w sesji majowej.

4. Dla zdających egzaminy poprawkowe szkoła planuje zorganizować w sierpniu dodatkowe zajęcia przygotowujące. Osoby chętne do uczestnictwa w tych zajęciach mogą zapisać się w Kancelarii szkoły w terminie do 12 lipca br.

5. Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych i odbiór świadectw dojrzałości w dniu egzaminu 10 września 2021 r. od godz. 12.00 w Kancelarii szkoły.

Dyrekcja ZS CKU w Koninie

ZałącznikRozmiar
PDF icon informacje_dla_maturzystow_2021.pdf285.67 KB

Matura 2021

Drodzy Maturzyści!!!

Z powodu pandemii od dłuższego czasu zawieszone są zajęcia w szkołach. Lekcje prowadzone mogą być tylko w formie kształcenia na odległość. Nie mogły odbyć się w normalnej formie konsultacje przygotowujące do matury. Jednak pomimo nauki zdalnej nauczyciele wiele czasu i swoich zajęć poświęcili, by jak najlepiej Was przygotować. Odbyły się dwie tury egzaminów próbnych. Warto wziąć pod uwagę uzyskane wyniki i wnioski wynikające z analizy tych wyników.

Od 4 maja br. zorganizowane będą pisemne egzaminy dojrzałości (egzaminy ustne zostały w tym roku anulowane). W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną egzaminy przeprowadzane będą z zachowaniem określonych reżimów sanitarnych.

W czasie egzaminów maturalnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS i CKE, procedur szkolnych oraz poleceń Zespołów Nadzorujących poszczególne egzaminy.

Prosimy zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu egzaminów maturalnych i godzin wejścia na teren szkoły. Należy zapoznać się z Informacjami dotyczącymi organizacji i przeprowadzania tych egzaminów oraz wymagań sanitarno- epidemiologicznych.

Warto przeglądać stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl. W zakładce Egzamin maturalny polecamy m.in.:

 1. Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2021 r. https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_o_przyborach_e8_em_2021.pdf

 2. Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (aktualizacja z 19 kwietnia 2021 r.) https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualiza cja2.pdf

 1. Komunikat Dyrektora   Centralnej   Komisji Egzaminacyjnej   z   20   sierpnia   2020   r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (aktualizacja 29 grudnia 2020 r.) https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2021.pdf

 1. Szczegółowe wytyczne MEN, GIS i CKE dotyczące bezpiecznego organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych znajdują się pod adresem: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/20210419_egzaminy_2021_covid_wytyczne.pdf

 

Życzymy powodzenia i pomyślnego wyniku wszystkich egzaminów

Dyrekcja
Zespołu Szkół CKU w Koninie

Testy diagnostyczne dla maturzystów - marzec 2021

Drodzy Uczniowie klas maturalnych!!!

Z powodu pandemii nauka w szkołach nadal odbywa się zdalnie. Lekcje prowadzone są tylko w formie kształcenia na odległość. Nie mogły odbyć się próbne egzaminy maturalne w planowanym terminie listopadowym. W dniach od 9 do 12 lutego 2021 r. zorganizowaliśmy pierwsze w tym roku szkolnym próbne matury. Wyniki tej próby są już znane. Ich analizę przeprowadzili nauczyciele poszczególnych przedmiotów a wyniki tej analizy są omawiane w klasach maturalnych. Do matury majowej pozostało niewiele, zaledwie dwa miesiące. Warto jeszcze wykorzystać ten czas i popracować nad solidnym przygotowaniem się do egzaminów maturalnych. Wychodząc naprzeciw temu planujemy w drugiej połowie marca rozpocząć konsultacje dla klas maturalnych. O szczegółach poinformują wychowawcy klas. Ponadto w dniach od 3 do 16 marca br. przeprowadzane będą maturalne testy diagnostyczne w oparciu o arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Próbę przeprowadzimy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz z zachowaniem określonych reżimów sanitarnych. W czasie tych próbnych testów maturalnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS i CKE i procedur szkolnych.

Proszę zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu próbnych testów diagnostycznych, godzin wejścia na teren szkoły i zasad egzaminacyjnych. Należy w szczególności zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzania testów diagnostycznych w naszej szkole, z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz z innymi ważnymi informacjami dotyczącymi tej ważnej próby egzaminacyjnej. xxx

Ponadto warto przeglądać stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl. W zakładce Egzamin maturalny polecamy m.in.:
1) Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2021 r.
2) UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
3) Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja 22 grudnia 2020 r.)


Życzę powodzenia i uzyskania pomyślnego wyniku testów!!!

Dyrektor
Zespołu Szkół CKU w Koninie
Krzysztof Pachciarz

Matury próbne dla młodzieży - luty 2021

Drodzy Uczniowie klas maturalnych!


Z powodu pandemii nauka w szkołach odbywa się zdalnie. Lekcje prowadzone są tylko w  formie  kształcenia  na  odległość.  Nie mogły  odbyć  się   próbne   egzaminy  maturalne w planowanym terminie listopadowym. Od 1 lutego 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwiło organizację próbnych egzaminów w szkołach w formie stacjonarnej. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną próbne matury przeprowadzane będą się w dniach od 9 do 12 lutego 2021 r. z zachowaniem określonych reżimów sanitarnych. W czasie próbnych egzaminów   maturalnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS i CKE i procedur szkolnych.

Proszę zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu próbnych egzaminów maturalnych i godzin wejścia na teren szkoły. Należy zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzania tych egzaminów w naszej szkole, z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz z innymi ważnymi informacjami dotyczącymi matury próbnej.

Ponadto warto przeglądać stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl. W zakładce Egzamin maturalny polecamy m.in.:
1)    Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny   w 2021 r.
2)    UWAGA!    Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
3)    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020  r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja 22 grudnia 2020 r.)

UWAGA: 8 lutego br. mija termin zgłaszania zmian w deklaracjach maturalnych !!!


Życzę powodzenia i pomyślnego wyniku egzaminów

Dyrektor
Zespołu Szkół CKU w Koninie
Krzysztof Pachciarz

WYBRANE INFORMACJE* DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

Ważny komunikat!!!

WYBRANE INFORMACJE* DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie w 2021 r., którzy swoje deklaracje składają w szkole (możliwości działania – wyciąg z Komunikatu OKE Poznań z 8.01.2021r.)

I. Jeżeli jesteś uczniem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a):
a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:
– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,
– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,
b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,
c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

II. Jeżeli jesteś uczniem i nie złożyłeś w szkole deklaracji do 30.09.2020 r. nie możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego

III. Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020:
a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,
b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,
c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:
– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,
– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,
d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30

UWAGA:
1) Szczegółowe informacje dot. egzaminów maturalnych znajdziesz na stronie OKE Poznań
2) W razie potrzeby lub niejasności skontaktuj się z Kancelarią szkolną ZS CKU w Koninie

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU

ZałącznikRozmiar
PDF icon matura_2021_wazny_komunikat_13.01.2021.pdf165.46 KB