Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

II edycja projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI” 2020/2021

Jeśli jesteś uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie w klasie I, II lub III, zapisz się już dziś na bezpłatne, dodatkowe zajęcia:

  1. koło zainteresowań z biologii w doposażonej pracowni: I grupa – 5 uczniów (1 x w tyg.)
  2. warsztaty zainteresowań z matematyki w doposażonej pracowni: I grupa – 5 uczniów (1 x w tyg.)
  3. zajęcia wyrównawcze z matematyki: II grupy – 5 uczniów każda z grup (1 x w tyg. dla każdej z gr.)
  4. zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego: III grupy – 8 uczniów każda z grup (1 x w tyg. dla każdej z gr.)
  5. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: I grupa 2 uczniów (1 x w tyg.)
  6. zajęcia socjoterapeutyczne: I grupa 2 uczniów (1 x w tyg.)
  7. zajęcia psychoedukacyjne: I grupa 2 uczniów (1 x w tyg.)
  8. doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne, 5 spotkań z doradcą

* Uczniowie mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie zajęć. Pierwszeństwo mają uczniowie, którzy mają trudności w nauce, nie mają wsparcia z zewnątrz oraz zamieszkują tereny wiejskie. Dodatkowo, są to uczniowie, którzy nie uczestniczyli w I-ej edycji projektu.

 

Zapisz się już dziś drogą mailową: fp@zscku.konin.pl lub zadzwoń tel./fax: 63 242-89-43 lub 242-99-19, wew. 31

 

 
Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

 
Okres realizacji: od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku
 
Wartość projektu: 570.786,45 zł, w tym dofinansowanie 542.247,12 zł
 
Liczba osób objęta projektem: 237 osób
 
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego - Partnera wiodącego - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera - Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
 
Cel i przedmiot projektu: kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez:
- organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów,
- doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
- wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt,
- wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.
 
 
Kontakt:
Elżbieta Piaseczna
Kierownik projektu
tel. (63) 240 32 60
e-mail: elzbietapiaseczna@powiat.konin.pl

 
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów* w projekcie „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” - http://powiat.konin.pl/pl/111/1217