Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 2018

Regulamin

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ DLA GIMNAZJALISTÓW pt. Odkrywamy Europę

ORGANIZATOR konkursu:

Konkurs jest organizowany przez Szkolny Klub Europejski działający przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

CELE konkursu:

 • kształtowanie    umiejętności     korzystania    z    różnorodnych    źródeł,    dotyczących problematyki europejskiej
 • zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką Unii Europejskiej oraz rozwijanie zainteresowań na temat państw członkowskich Unii Europejskiej
 • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i jej historii
 • rozwijanie tożsamości europejskiej
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • kształtowanie  uczucia  poszanowania  dla dziedzictwa historycznego  i kulturowego Europy

TEMATYKA konkursu:

Tematyka konkursu dotyczy ogólnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

PRZEBIEG konkursu:

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Uczestnicy przygotowują album (w formie papierowej) dotyczący wybranych przez siebie trzech krajów Unii Europejskiej.
 3. W albumie powinny znaleźć się następujące informacje:

-strona tytułowa (imię i nazwisko autorów pracy, nazwa szkoły, miejscowość, rok)

-spis treści

-wstęp (ogólne informacje  o Unii Europejskiej  w języku polskim oraz w języku angielskim i/lub niemieckim)

-przedstawienie wybranych krajów (położenie, stolica, waluta, flaga, język, gospodarka,   rys   historyczny,   najważniejsze   miasta,   charakterystyczne   miejsca i regiony, zabytki danego państwa, stroje regionalne, słynne  postacie  i  ich dokonania itp.)

 1. Uczestnicy konkursu pracują w 3-osobowych zespołach.
 2. W  konkursie  mogą  brać  udział  uczniowie  klas  gimnazjalnych  i  klas  7  szkół podstawowych.
 1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu spośród nadesłanych prac według następujących kryteriów:

-poprawność rzeczowa i merytoryczna informacji

-pomysłowość i estetyka pracy

 1. Każdy uczestnik otrzyma dyplom podziękowania za udział w konkursie, a laureaci nagrody.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas „DrzwiOtwartych” 28 marca 2018 r. w ZS CKU w Koninie.
 3. Albumy należy przesłać na adres szkoły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
ul. Wodna 1 62-500 Konin

lub pozostawić w sekretariacie szkoły (budynek C, I piętro)

 • TERMIN nadsyłania prac – do15 marca 2018 r.
 • PRACE nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

 

ORGANIZATORZY konkursu: Szkolny Klub Europejski ZS CKU w Koninie opiekun SKE Kinga Kubicka

e-mail: kubicka.kinga@wp.pl tel. 665 234 864