006| Kierownik wypoczynku / Kierownik wycieczek szkolnych

Cel: uzyskanie przez kandydatów uprawnień zezwalających na pracę w charakterze kierownika wypoczynku

Materiały – każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały, do dyspozycji serwis kawowy

Wymagania: oferta skierowana do mających ukończone 18 lat życia.

W programie:

  • Planowanie pracy wychowawczej
  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjnobiurowym, elementy zarządzania kryzysowego
  • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.

Kto może pracować jako Kierownik wypoczynku:

  • czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza
  • osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej; co najmniej średnie wykształcenie;

UWAGA!
Prowadzimy także kursy indywidualne z programem dostosowanym do wymagań uczestnika. Liczba godzin oraz cena - ustalane indywidualnie z klientem.

Czas trwania: 10 godzin                                 Cena – 100 zł (dla grupy min. 10 osobowej)