008| PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Cel: Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania czynności ratunkowych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia człowieka

W programie m.in.:

  • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia, wezwanie pomocy,
  • Resuscytacja krążeniowo- oddechowa z uwzględnieniem AED, urazy i skutki urazów,
  • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.

UWAGA!
Prowadzimy także kursy indywidualne z programem dostosowanym do wymagań uczestnika.
Liczba godzin oraz cena - ustalane indywidualnie z klientem.

Czas trwania: 8 godzin                                   Cena – 100 zł (dla grupy min. 10 osobowej)