010| PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Cel: przygotowanie uczestnika do prowadzenia bieżących spraw i organizacji biura

  • Kurs skierowany jest do osób aplikujących na stanowiska pracownika biurowego, sekretarki, asystentki,
  • Materiały – każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały, pracuje przy osobnym stanowisku, do dyspozycji serwis kawowy

W programie m.in.:

  • Charakterystyka sekretariatu, organizacja,
  • Kultura zawodu, BHP,
  • Podstawy psychologii i socjologii,
  • Obsługa pakietu Ms Office, poczty elektronicznej, Internetu,
  • Obsługa urządzeń biurowych: fax, skaner, ksero,
  • Podstawowe zadania kadrowe,
  • Prowadzenie korespondencji.

UWAGA!
Prowadzimy także kursy indywidualne z programem dostosowanym do wymagań uczestnika. Liczba godzin oraz cena - ustalane indywidualnie z klientem.

Czas trwania: 30 godzin                                 Cena – 250 zł (dla grupy min. 10 osobowej)