017| OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Cel: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy praktycznej w zakresie obsługi programu Płatnik

Wymagania: ukończone 18 lat

W programie m.in.:

 • Parametry funkcjonowania programu (w tym: parametry przekazu elektronicznego).
 • Aktualizacja komponentów programu.
 • Operacje na danych płatnika składek i danych ubezpieczonego.
 • Dokumentacja zgłoszeniowa (zgłoszenie i wyrejestrowanie):
 • Dokumentacja rozliczeniowa (imienne raporty rozliczeniowe oraz deklaracja): ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS, RSA, ZUS DRA.
 • Dokumentacja rozliczeniowa urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.
 • Przekazywanie danych do ZUS – obsługa „Zestawu dokumentów”.
 • Informacja miesięczna i roczna o składkach osoby ubezpieczonej (IMIR).
 • Dokumentacja składek na Fundusz Emerytur Pomostowych:
 • Korekty zgłoszeń do ubezpieczeń i dokumentów rozliczeniowych.
 • Archiwizacja i odtwarzanie danych z wykorzystaniem pliku zew. lub bazy archiwalnej.

UWAGA!
Prowadzimy także kursy indywidualne z programem dostosowanym do wymagań uczestnika. Liczba godzin oraz cena - ustalane indywidualnie z klientem.

Czas trwania: 20 godzin                                 Cena – 250 zł (dla grupy min. 10 osobowej)