019| SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC ORAZ KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA

Cel: Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz księgowości komputerowej zarówno w teorii jak i w praktyce.

Czas trwania: 100 godzin

Wymagania: ukończone 18 lat

Cena: 1500 zł (kalkulacja wykonana dla grupy min. 5 osobowej)

W programie m.in.:

  • Prawo pracy.
  • Obowiązujące akty prawne.
  • Obliczanie wynagrodzeń oraz obciążeń pracodawcy.
  • Dokumentacja pracownicza.
  • Zasady prowadzenia ewidencji księgowej.
  • Prowadzenie księgowości komputerowej.
  • Sprawozdania oraz deklaracje księgowe.

UWAGA!
Prowadzimy także kursy indywidualne z programem dostosowanym do wymagań uczestnika.
Liczba godzin oraz cena - ustalane indywidualnie z klientem.