030| Kurs pedagogiczny | INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU