Matura 2021

Drodzy Maturzyści!!!

Z powodu pandemii od dłuższego czasu zawieszone są zajęcia w szkołach. Lekcje prowadzone mogą być tylko w formie kształcenia na odległość. Nie mogły odbyć się w normalnej formie konsultacje przygotowujące do matury. Jednak pomimo nauki zdalnej nauczyciele wiele czasu i swoich zajęć poświęcili, by jak najlepiej Was przygotować. Odbyły się dwie tury egzaminów próbnych. Warto wziąć pod uwagę uzyskane wyniki i wnioski wynikające z analizy tych wyników.

Od 4 maja br. zorganizowane będą pisemne egzaminy dojrzałości (egzaminy ustne zostały w tym roku anulowane). W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną egzaminy przeprowadzane będą z zachowaniem określonych reżimów sanitarnych.

W czasie egzaminów maturalnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS i CKE, procedur szkolnych oraz poleceń Zespołów Nadzorujących poszczególne egzaminy.

Prosimy zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu egzaminów maturalnych i godzin wejścia na teren szkoły. Należy zapoznać się z Informacjami dotyczącymi organizacji i przeprowadzania tych egzaminów oraz wymagań sanitarno- epidemiologicznych.

Warto przeglądać stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl. W zakładce Egzamin maturalny polecamy m.in.:

  1. Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2021 r. https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_o_przyborach_e8_em_2021.pdf

  2. Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (aktualizacja z 19 kwietnia 2021 r.) https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualiza cja2.pdf

  1. Komunikat Dyrektora   Centralnej   Komisji Egzaminacyjnej   z   20   sierpnia   2020   r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (aktualizacja 29 grudnia 2020 r.) https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2021.pdf

  1. Szczegółowe wytyczne MEN, GIS i CKE dotyczące bezpiecznego organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych znajdują się pod adresem: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/20210419_egzaminy_2021_covid_wytyczne.pdf

 

Życzymy powodzenia i pomyślnego wyniku wszystkich egzaminów

Dyrekcja
Zespołu Szkół CKU w Koninie