Matury próbne dla młodzieży - luty 2021

Drodzy Uczniowie klas maturalnych!


Z powodu pandemii nauka w szkołach odbywa się zdalnie. Lekcje prowadzone są tylko w  formie  kształcenia  na  odległość.  Nie mogły  odbyć  się   próbne   egzaminy  maturalne w planowanym terminie listopadowym. Od 1 lutego 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwiło organizację próbnych egzaminów w szkołach w formie stacjonarnej. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną próbne matury przeprowadzane będą się w dniach od 9 do 12 lutego 2021 r. z zachowaniem określonych reżimów sanitarnych. W czasie próbnych egzaminów   maturalnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS i CKE i procedur szkolnych.

Proszę zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu próbnych egzaminów maturalnych i godzin wejścia na teren szkoły. Należy zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzania tych egzaminów w naszej szkole, z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz z innymi ważnymi informacjami dotyczącymi matury próbnej.

Ponadto warto przeglądać stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl. W zakładce Egzamin maturalny polecamy m.in.:
1)    Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny   w 2021 r.
2)    UWAGA!    Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
3)    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020  r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja 22 grudnia 2020 r.)

UWAGA: 8 lutego br. mija termin zgłaszania zmian w deklaracjach maturalnych !!!


Życzę powodzenia i pomyślnego wyniku egzaminów

Dyrektor
Zespołu Szkół CKU w Koninie
Krzysztof Pachciarz