WYBRANE INFORMACJE* DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

Ważny komunikat!!!

WYBRANE INFORMACJE* DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie w 2021 r., którzy swoje deklaracje składają w szkole (możliwości działania – wyciąg z Komunikatu OKE Poznań z 8.01.2021r.)

I. Jeżeli jesteś uczniem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a):
a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:
– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,
– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,
b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,
c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

II. Jeżeli jesteś uczniem i nie złożyłeś w szkole deklaracji do 30.09.2020 r. nie możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego

III. Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020:
a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,
b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,
c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:
– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,
– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,
d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30

UWAGA:
1) Szczegółowe informacje dot. egzaminów maturalnych znajdziesz na stronie OKE Poznań
2) W razie potrzeby lub niejasności skontaktuj się z Kancelarią szkolną ZS CKU w Koninie

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU

ZałącznikRozmiar
PDF icon matura_2021_wazny_komunikat_13.01.2021.pdf165.46 KB