Egzamin zawodowy

Sesja letnia 2021

DRODZY UCZNIOWIE i ABSOLWENCI!!! 
 
Wiosna znów za sprawą pandemii przyniosła konieczność zdalnego nauczania. Dla wielu z Was również praktyka zawodowa odbywała się  w ten sposób. Mieliście możliwość sprawdzenia tą drogą swojej wiedzy i umiejętności, zdając egzaminy próbne. Szybkimi krokami zbliża się termin Waszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (pp2012, pp2017) i egzaminów zawodowych (pp2019). W związku z pandemią będą się one odbywać  w określonym reżimie sanitarnym, dlatego prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS, CKE  i procedur szkolnych. 

Proszę zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu egzaminów   i godzin wejścia na teren szkoły. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi organizacji i przeprowadzania tych egzaminów oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych. 

Poniżej znajdziecie niezbędne informacje na ten i inne tematy związane  z procedurami egzaminacyjnymi. Jednocześnie, ponieważ sytuacja jest dynamiczna, proszę śledzić informacje na stronie internetowej szkoły oraz na głównej stronie: www.oke.poznan.pl i w zakładce Egzamin Zawodowy. 
 
Życzymy powodzenia i pomyślnego wyniku egzaminów (ogłoszenie wyników już 31 sierpnia). 
  
Dyrekcja 
Zespołu Szkół CKU w Koninie