Kierownictwo

Placówką kieruje Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Dąbrowska
z pomocą Zespołu Kierowniczego, w skład którego wchodzą:

  • wicedyrektor ds. kształcenia młodzieży – mgr Marta Sieradzan
  • wicedyrektor ds. organizacyjnych – mgr inż. Jan Wawrzyniak
  • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Agnieszka Flis
  • kierwonik pozaszkolnych form kształcenia - mgr Arleta Radomska
  • kierownik Multimedialnego Centrum Informacji – mgr Dorota Sobiś
  • kierownik ds. gospodarczych – mgr Agata Mijakowska-Klarecka
  • główny księgowy – mgr Justyna Matuszak

 

Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Dąbrowska