HYMN SZKOLNY

Szkolne mury tak znajome

Są świadectwem przeszłych dni

W przyszłość rusza stąd absolwent

Z wiedzą, z wiarą w swoje sny.

Król Batory zawsze czuwa

Nad młodzieży wychowaniem

Nad solidną edukacją

I wzorowym zachowaniem.

Gmach nad Wartą dumnie stoi

Zapraszając w swoje progi

W sercu miasta tak wyrosły

Kształci młodzież i dorosłych.

Ile znaczy moc tej szkoły

Powie ci dziś sam Batory

Swą koroną i Pazurem

Świadczy, czuwa, stoi murem.

To za jego wzorem siły

Dzisiaj Polsce my służymy

By budować pokolenia

Żeby móc spełniać marzenia.

Tekst: Katarzyna Ciszak, nauczyciel ZS CKU
Muzyka: Dariusz Przybylski

Konin 2013