Testy diagnostyczne dla maturzystów - marzec 2021

Drodzy Uczniowie klas maturalnych!!!

Z powodu pandemii nauka w szkołach nadal odbywa się zdalnie. Lekcje prowadzone są tylko w formie kształcenia na odległość. Nie mogły odbyć się próbne egzaminy maturalne w planowanym terminie listopadowym. W dniach od 9 do 12 lutego 2021 r. zorganizowaliśmy pierwsze w tym roku szkolnym próbne matury. Wyniki tej próby są już znane. Ich analizę przeprowadzili nauczyciele poszczególnych przedmiotów a wyniki tej analizy są omawiane w klasach maturalnych. Do matury majowej pozostało niewiele, zaledwie dwa miesiące. Warto jeszcze wykorzystać ten czas i popracować nad solidnym przygotowaniem się do egzaminów maturalnych. Wychodząc naprzeciw temu planujemy w drugiej połowie marca rozpocząć konsultacje dla klas maturalnych. O szczegółach poinformują wychowawcy klas. Ponadto w dniach od 3 do 16 marca br. przeprowadzane będą maturalne testy diagnostyczne w oparciu o arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Próbę przeprowadzimy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz z zachowaniem określonych reżimów sanitarnych. W czasie tych próbnych testów maturalnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS i CKE i procedur szkolnych.

Proszę zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu próbnych testów diagnostycznych, godzin wejścia na teren szkoły i zasad egzaminacyjnych. Należy w szczególności zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzania testów diagnostycznych w naszej szkole, z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz z innymi ważnymi informacjami dotyczącymi tej ważnej próby egzaminacyjnej. xxx

Ponadto warto przeglądać stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl. W zakładce Egzamin maturalny polecamy m.in.:
1) Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2021 r.
2) UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
3) Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja 22 grudnia 2020 r.)


Życzę powodzenia i uzyskania pomyślnego wyniku testów!!!

Dyrektor
Zespołu Szkół CKU w Koninie
Krzysztof Pachciarz