Kadry przyszłości

Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy

 
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 1168 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, podnoszenie kwalifikacji 31 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w 6 szkołach z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (5 szkołach – partnerach projektu oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie)

Okres realizacji: 1 maja 2017 r. do 31 października 2019 r.
 
Wartość projektu: 4.323.262,54 zł, w tym dofinansowanie 3.890.936,28 zł

Partnerzy projektu: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
 
Realizowane działania:

  • - Staże i praktyki zawodowe dla 567 uczniów/uczennic u pracodawców;
  • - Doradztwo zawodowe dla 1168 uczniów/uczennic;
  • - Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy, poprzez zorganizowanie następujących szkoleń/kursów:  operator koparki,  metody spawalnicze I poziom: MMA, MAG, TIG, magazynier z obsługą wózka jezdniowego+ bezpieczna wymiana butli, operator wózka widłowego, operator obrabiarek CNC, CCNA routing&switching, barman I stopnia, cukiernik I i II stopnia, fryzjerski – 3 techniki: koloryzacja, strzyżenie, upięcie oraz stylizacja paznokci.
  • - Kurs przygotowawczy dla uczniów z matematyki na studia.
  • - Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu leśnictwa, przetwórstwa spożywczego, spedycji, ochrony środowiska, logistyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. W ramach zadania przeprowadzone będą również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu: prawa transportowego dla spedytorów, energetyki odnawialnej, CISCO, spawania światłowodów, fryzjerstwa – stylizacja, strzyżenie damskie i męskie, teleinformatyki, mechatroniki, instruktor wózków widłowych z wymiana butli, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym i doradztwie, AUTOCAD dla zaawansowanych, EXCEL w logistyce;
  • - Doskonalenie kompetencji nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz szkoleń doskonalących z meto ringu, coachingu, TIK w doradztwie zawodowym, itp.
  • - Adaptacja i wyposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego:

1. przetwórstwa spożywczego – w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie,

2. spedytora – w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

3. informatycznej – w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie,

4. ochrony środowiska – w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,

5. kształcenia logistycznego – w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

6. kształcenia logistycznego – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

  • - Adaptacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego – pracownia symulacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

 

Harmonogram wsparcia doradców zawodowych

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Regulamin rekrutacji uczniów

HARMONOGRAM WSPARCIA realizowanego w ramach projektu: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”Kontakt:
Ilona Kielańska
Szkolny Koordynator Projektu
tel./fax (63) 242 89 43 wew. 29


 

ZałącznikRozmiar
PDF icon informacja_na_stronie_zscku.pdf387.59 KB
PDF icon plakat_-_k_osi_1.pdf409.3 KB