013| INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Nowość! Mniejsza liczba godzin!
 
Cel: przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna nie stanowi podstawowego zajęcia do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu

Materiały – każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały, serwis kawowy,

W programie m.in.:

  • Podstawowe zadania z psychologii, anatomii i fizjologii życia człowieka
  • Podstawowe zadania pedagogiki,
  • Stosowanie zasad i metod nauczania w procesie kształcenia zawodowego, przygotowanie dokumentacji pedagogicznej,
  • Organizowanie zajęć praktycznej nauki zawodu zgodnie z wymaganiami programu nauczania i przepisami BHP

Kurs kończy się egzaminem

UWAGA!
Prowadzimy także kursy indywidualne z programem dostosowanym do wymagań uczestnika. Liczba godzin oraz cena - ustalane indywidualnie z klientem.

Czas trwania: 48 godzin                                 Cena – 700 zł (dla grupy min. 10 osobowej)