021| ANIMATOR CZASU WOLNEGO

Cel: zapoznanie uczestników z wymogami zawodowymi stawianymi osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze animatora czasu wolnego, zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy.

Adresaci: wszystkie osoby zainteresowane pracą jako animator czasu wolnego, lubiące pracować z dziećmi (opiekunki, nianie, rodzice, studenci, wolontariusze, harcerze), pracownicy branży: edukacyjnej, medycznej, rekreacyjnej, eventowej, turystycznej.

Wymagania: ukończone 18 lat

W programie m.in.:

  • Wprowadzenie do animacji.
  • Wymogi zawodowe i zadania animatora czasu w praktyce.
  • Warsztat pracy animatora.
  • Jak przygotować imprezę?
  • Praca z dziećmi. Style kierowania grupą.
  • Trudne sytuacje w pracy animatora.
  • Lodołamacze, czyli gry ułatwiające poznanie się.
  • Propozycje na zajęcia plastyczne i techniczne oraz gry i zabawy ruchowe.
  • Zasady bezpieczeństwa.

UWAGA!
Prowadzimy także kursy indywidualne z programem dostosowanym do wymagań uczestnika. Liczba godzin oraz cena - ustalane indywidualnie z klientem.

Czas trwania: 20 godzin                                 Cena – 200 zł (dla grupy min. 10 osobowej)